Regulamin świadczenia usług

Art. 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług cateringowych przez DMP COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Grochowska 69, 60-339 Poznań wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796476 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł, NIP: 7792507800, REGON: 383954820, dalej zwana jako „sprzedawca”.

Art. 2. Definicje

* Usługa obejmuje dostarczenie na adres wskazany przez klienta zestawu składającego się z 5 posiłków: śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorka oraz kolacji / 3 posiłków: śniadania, obiadu oraz podwieczorku lub kolacji.

* Klientem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

Art. 3. Przedmiot zamówienia

* Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu wybranych przez klienta zestawów posiłków. (1000 kcal, 1300 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2200 kcal, 2500 kcal oraz 3-posiłkowe 900 kcal, 1100 kcal, 1500 kcal).

* Każdy z zestawów dostarczony jest w opakowaniu zbiorczym w zamkniętych szczelnie pojemnikach przeznaczonych do przechowywania żywności wraz z naklejoną informacją o rodzaju posiłku.

Art. 4. Złożenie zamówienia

* Zamówienie usługi cateringowej następuje poprzez złożenie dyspozycji zamówienia na trzy sposoby:

* Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem telefonu + 48 720877077.

* Na stronie www.pancatering.pl dedykowanym panelu klienta dostępnym 24 godziny na dobę.

* E-mailowo na adres biuro@pancatering.pl.

* Zamówienie uważa się za złożone w momencie otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu biuro@pancatering.pl.

* Zamówienie złożone w dzień roboczy oraz w soboty, niedziele, święta do godziny 10 będzie zrealizowane drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. * Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o wszystkich alergiach pokarmowych. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne następstwa zdrowotne korzystania z usługi.

Art. 5. Płatność

* Klient zobowiązany jest dokonać płatności za usługę na jeden dzień roboczy przed jego realizacją przelewem lub za pomocą operatora płatności.

* Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego klienta lub w przypadku płatności online dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora płatności.

* Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania dostawy nieopłaconego całkowicie zamówienia.

Art. 6. Dostawa

* Dostawa zamówienia odbywa się od niedzieli do czwartku w przedziale godzinowym 3:00-7:00.

* W razie gdyby klient nie odebrał zamówienia z powodu nieobecności pod wskazanym adresem lub z jakiejkolwiek innej przyczyny niezgłoszonej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dostawę przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie doręczony.

Art. 7. Reklamacja

* W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji klient może zgłosić reklamację.

* Reklamację można składać e-mailowo na adres biuro@pancatering.pl najpóźniej do godziny 8:00 następnego dnia roboczego.

* Reklamowane zamówienia należy przekazać kurierowi następnego dnia roboczego.

* W razie uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma zestaw zgodny z przedmiotem zamówienia następnego dnia roboczego lub zwrot pieniędzy za jeden zestaw.

* Sprzedawca nie uwzględnia rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

Art. 8. Dane osobowe

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych jest Sprzedawca. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim. Będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji usługi i celach marketingowych. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych oraz teleadresowych jak również możliwość ich poprawiania.